zakaz upamiętniania ofiar katastrofy


naczelny Komitetu Wykonawczego PiS Joachim Brudziński wydał decyzję o zakazie upamiętniania ofiar poprzez emisja placom, skwerom i ulicom ich imion.

Skasuj smsa z telefonu odbiorcy


TigerText to ciekawa aplikacja na iPhona. Służy ona do kasowania wysłanych z wykorzystaniem nas SMSów. poniekąd nic nadzwyczajnego, bo w końcu ktokolwiek aparat telefoniczny umie anulować wiadomości tekstowe. Ale który potrafi to robić w pamięci telefonu odbiorcy?

PiS złożył w Sejmie wzorzec ustawy powodziowej


opracowanie Krajowego Planu Zabezpieczenia Przeciwpowodziowego, w którym wskazane zostaną tereny objęte całkowitym zakazem zabudowy to główne założenia projektu ustawy o zapobieganiu skutkom powodzi. Projekt złożył w Sejmie PiS.

niebiański pomysł czy kolejne obiecanki?


Co druga firma w IV kwartale 2009 r. była w złej kondycji. Lawinowo przybywa bankrutów. W 2009 r. upadło 1 700 firm, 12 proc. Polaków jest już bezrobotnych, rosną zaległości firm pod ZUS-u i wynoszą 5 mld zł.

Po zadłużenie najlepiej do Banku Handlowego


Po pożyczkę wskazane jest pofatygować się dodatkowo do Pekao, Banku Zachodniego WBK natomiast Getin Noble Banku, dokąd historia kredytów do depozytów wynosi ok. 85 proc.

<<<  -  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  -  >>>