Raport: Kłusownicy zabijają co chwila więcej nosorożców


Mimo usilnych starań obrońców zwierząt coraz więcej nosorożców pada ofiarą kłusowników - wynika z raportu międzynarodowej organizacji TRAFFIC i Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody i Jej Zasobów (IUCN).

Podstępny hormon zagrażający starszym panom


Starsi panowie o wysokim poziomie hormonu IGF-I mają podwyższone zagrożenie zachorowania i śmierci z powodu choroby nowotworowej, niezależnie od wieku i stylu życia - informują naukowcy z USA na łamach pisma "Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism".

Można myślami surfować w sieci? To możliwe


Naukowcy z University of Southampton opracowali nową metodę kontaktowania się dwóch osób dzięki Internet bez użycia klawiatury, mikrofonu czy kamery. Pokazali, że siłą samych myśli można przesłać proste informacje do mózgu drugiego użytkownika internetu.

Nanorurki węglowe niebezpieczne jak azbest?


Kolejne badania potwierdzają potencjalną toksyczność wielościennych nanorurek węglowych, które po wniknięciu do układu oddechowego zachowują się nader podobnie do azbestowych mikrowłókien, wywołujących nowotwór płuc. Naukowcy sugerują zachowanie dużej ostrożności w przypadku osób pracujących w sąsiedztwie produkcji tego typu nanomateriału, jednocześnie wskazują na konieczność z większym natężeniem dokładnych badań toksykologicznych, informuje "Nature Nanotechnology".

Paproć może akumulować arsen


Dzięki odpowiedniemu genowi paproć Pteris vittata może bez szkody zakumulować tak duża liczba arsenu, że stanowi on 1 do 3 procent jej suchej masy. Tak odporne rośliny przydałyby się do odkażania zatrutych gleb i wody - informuje pismo "Plant Cell".

<<<  -  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  -  >>>