Złoty odrabia straty, targ boi się osłabienia


złocisty w pierwszy dzień tygodnia umocnił się do głównych walut. niemniej umiarkowana siła tego umocnienia sugeruje, że targowisko w dalszym ciągu obawia się jego dalszego osłabienia. O godzinie 18:48 za dolara powinno się było zapłacić 2,9865 zł, a za euro 4,0915 zł, wobec właściwie 3,0091 zł i 4,1007 zł w piątek pod koniec dnia.

Za rzecz rozbita nieco tysięcy złotych!


Władze Elbląga chcą odkazić ulice miasta z samochodowych wraków. Wezwały właścicieli i posiadaczy, by usunęli z podwórek i ulic nieużytkowane od lat i porzucone samochody. Jeśli tego nie zrobią, zostaną obciążeni kosztami wywozu wraków.

Wieści z Hellady popsuły nastroje


Początkowej fazy wczorajszej sesji inwestorzy giełdowi nie mogli zaliczyć do udanych. dalszy raz, wieści z kraju Hellady popsuły nastroje handlującym. Tym razem, za sprawą agencji Moody's, która obniżyła rating kredytowy dla tego kraju z a2 do a3.

"Przespali" akcje PKO BP - stracili 30 milionów


Aż 5,125 miliarda złotych PKO BP uzyskało z przyznawanych praw poboru dla swoich akcjonariuszy. Znaczna gros inwestorów wykorzystała emitowane papiery wartościowe, które uprzedni tańsze niż po cenach rynkowych. punkt programu z nich aczkolwiek "przespała" niespodzianka od banku. podług pierwszych wyliczeń, "stracili", a właściwie nie zyskali, 30 milionów złotych.

Dostarczenie poczty potrwa o do licha i trochę dłużej


Dostarczanie poczty trwa od kilkudziesięciu godzin do kilku dni dłużej niż najczęściej - powiedział reprezentant Poczty Polskiej Zbigniew Baranowski. podobnie jak poczta, jak i firmy kurierskie rezygnują z samolotów na rzecz innych środków transportu.

<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  -  >>>