Kraj nad Wisłą i Rosją proszą Unię o bezwizowy Kaliningrad


Szefowie dyplomacji Radosław Sikorski i Siergiej Ławrow wysłali do Brukseli komunalny list z apelem o objęcie całego obwodu kaliningradzkiego polsko-rosyjską umową o małym przygranicznym ruchu bezwizowym. Zgodnie z unijnymi przepisami obejmuje on na to samo 30-kilometrowy pas przygraniczny.

EBC ostrzega, grupa udaje greka


Zarząd Narodowego Banku Polskiego najprawdopodobniej nie ugnie się i nie przekaże więcej pieniędzy do budżetu kosztem rezerwy na ryzyko kursowe - wynika z informacji, do których dotarł "Nasz Dziennik".

Rainbow Tours kupił ósemka biur sprzedaży


Rainbow Tours kupił od firmy Forte jazda osiem biur sprzedaży ofert turystycznych - podała spółka w komunikacie.

PIT-y 2009: haczyk czyha na milion Polaków


Co czwarta figura korzystająca z ulgi na dzieci być może w tym roku źle wyliczyć podatek, ostrzega "Dziennik periodyk Prawna".

Zyski ekomafii to nad 20 mld euro na rok


Na nad 20 miliardów euro na rok szacuje się zyski ekomafii we Włoszech pochodzące z przestępstw przeciw środowisku naturalnemu takich, jak zakazany wywóz śmieci - ogłosiła w najnowszym raporcie włoska Liga Ochrony Środowiska ( Legambiente).

<<<  -  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  -  >>>